Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

W dniach 08 – 09.11.2016 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Rady, Zarządu 
i pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z zasad przeprowadzania naborów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju.
Na szkoleniu zostały omówione m.in. obowiązujące przepisy prawa związane 
z przeprowadzaniem naborów przez LGD, wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto uczestnicy zapoznali się 
z procedurą wyboru i oceny operacji, kryteriami wyboru oraz tworzeniem biznesplanu. Warsztaty zakończone zostały przykładową oceną wniosków, co pozwoliło na przećwiczenie umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.