Miesiąc: Listopad 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”, serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”, serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe


Targi Ekonomii Społecznej w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce. W programie zaplanowano m.in. : Kiermasz świąteczny Stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej Konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się


W dniach 08 – 09.11.2016 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Rady, Zarządu 
i pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z zasad przeprowadzania naborów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Na szkoleniu zostały omówione m.in. obowiązujące przepisy prawa związane 
z przeprowadzaniem naborów przez LGD, wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją


Wiejskie Kluby Tańca

Zapraszamy na Zabawę Andrzejkową 26 listopada 2016r. o godz. 19:00 do Remizy OSP w Rzeczniowie. Zagrają: Wesoła Czwórka, Kapela Bronka Machla, Jaskółka oraz loalni wykonawcy.


15 listopada 2016 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach zainaugurowaliśmy działalność  Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas konferencji „Biznes z ludzką twarzą” zgromadzona publiczność miała okazję zapoznać się z profilem działalności poszczególnych biur OWES-u w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie poprowadził Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, wieloletni praktyk działań w ramach ekonomii społecznej. Wstępem