Posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin i miast należących do „Krzemiennego Kręgu” oraz posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia.

Na w/w spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące planowanych na najbliższy okres działań w związku z realizacją  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane przez Społeczność (LSR) oraz bieżące funkcjonowanie.

100_0627 100_0631 100_0632 100_0635 100_0637 100_0639