Miesiąc: Wrzesień 2016

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin i miast należących do „Krzemiennego Kręgu” oraz posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia. Na w/w spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące planowanych na najbliższy okres działań w związku z realizacją  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane przez Społeczność (LSR) oraz bieżące funkcjonowanie.


„Pożegnanie lata”

Stowarzyszenie „Lipskie Forum Kobiet” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zapraszają na spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata”.100-lecie OSP w Siennie

Zapraszamy na Festyn rodzinny z okacji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie


Numer identyfikacyjny producenta

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym biurze ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html


W dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy