Walne zebranie członków LGD

W dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” mające na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu.