Rekrutacja do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Firma AMD Group realizuje projekt pt.: „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach …amd_dotacja_m

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy) oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

  • szkoleń i doradztwa dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22 000 zł/osobę,
  • wsparcia pomostowego w wysokości 1700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,
  • wsparcia pomostowego doradczego – biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne.

W projekcie przewidzianych jest łącznie 60 miejsc dla:

  • osób odchodzących z rolnictwa,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet – rezerwacja 30% miejsc.

Zakładamy, że 40% Uczestników projektu będą stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich.

Spośród 60 uczestników projektu, którzy wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenia działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznesplany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.

Jeżeli uważają Państwo tę inicjatywę za potrzebną prosimy o zachęcenie Państwa Klientów do udziału w wyżej wymienionym nieodpłatnym projekcie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce, tel.: 882 063 033 lub882 117 695  e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl
Rekrutacja rozpoczyna się 18 kwietnia 2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *