Podpisanie umowy

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez LGD „Krzemienny Krąg” została wybrana do współfinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.