Miesiąc: Listopad 2015

Założenia monitoringu i ewaluacji

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi opracowanymi częściami dokumentu LSR – założeniami monitoringu i ewaluacji.  Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  12listopada 2015 r. Formularz uwag – monitoring i ewaluacja Założenia monitoringu i ewaluacji


Lokalna Strategia Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  4 listopada 2015 r. ANALIZA SWOT ANALIZA OBSZARÓW FORMULARZ UWAG DO ANALIZY SWOT   Zachęcamy do zapoznania się z matrycą logiczną LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.


Metody komunikacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, odesłać drogą mailową na adres: biur@krzemiennykrag.info Termin nadsyłania upływa 10 listopada