Spotkania w dziewięciu gminach

Dobiegły końca spotkania w dziewięciu gminach „Krzemiennego Kręgu” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”.

Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów