Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2016-2023

30 września 2015 roku w gminach: Lipsko, Rzeczniów i Sienno odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”.

Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział w spotkaniach! 

Jednocześnie zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców oraz przedsiębiorców z gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów,  Chotcza i Solec nad Wisłą na kolejne spotkania:

  • Gmina Bodzechów: 01 października 2015 roku (czwartek), godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa w Bodzechowie (ul. Szkolna 12)
  • Gmina Kunów: 01 października 2015 roku (czwartek), godz. 12.00 – Urząd Miasta i Gminy Kunów (Sala Konferencyjna)
  • Gmina Ćmielów: 01 października 2015 roku (czwartek) w godz. 14.00 – Dom Kultury im. W. Gombrowicza
  • Gmina Solec nad Wisłą: 02 października 2015 roku (piątek) w godz. 10.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą
  • Gmina Chotcza: 02 października 2015 roku (piątek) w godz. 13.00 – Urząd Gminy Chotcza (Sala Konferencyjna)
  • Gmina Bałtów: 02 października 2015 roku (piątek) w godz. 16.00 – Urząd Gminy Bałtów (Sala Konferencyjna)

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg” prosimy o wypełnienie Fiszki Projektowej oraz oceny naszego potencjału i diagnozy potrzeb w ankietach, które prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania” Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów  lub na adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info

Fiszka projektowa oraz ankiety dostępne na stronie: www.krzemiennykrag.info