Miesiąc: Październik 2015

Spotkania w dziewięciu gminach

Dobiegły końca spotkania w dziewięciu gminach „Krzemiennego Kręgu” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów


W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i propozycji za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook. Pracownik biura pełni dyżur online  w każdy poniedziałek i środę w godzinach: 10.00 – 14.00.   W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, informujemy, iż na terenie każdej z gmin LGD „Krzemienny Krąg” można osobiście


30 września 2015 roku w gminach: Lipsko, Rzeczniów i Sienno odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW