Numer identyfikacyjny ARiMR dla beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełnia

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” Dokument zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami. LINK do strony z dokumentem – otwórz http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 08.12.2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”, serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów na spotkanie konsultacyjno –

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 06.12.2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”, serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno –

Targi Ekonomii Społecznej w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce. W programie zaplanowano m.in. : Kiermasz świąteczny Stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej Konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się

Szkolenie członków Rady, Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

W dniach 08 – 09.11.2016 r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Rady, Zarządu 
i pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z zasad przeprowadzania naborów w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Na szkoleniu zostały omówione m.in. obowiązujące przepisy prawa związane 
z przeprowadzaniem naborów przez LGD, wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań

Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.