Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia  2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego

Konkurs z nagrodami na nazwę szlaku rowerowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek i nie tylko, do udziału w konkursie na nazwę szlaku rowerowego. Oprócz doskonałej zabawy, w naszym konkursie można wygrać szereg atrakcyjnych nagród. Propozycje należy wysłać mailem na adres: konkursrowerowy@krzemiennykrag.info Temat wiadomości: KONKURS NA NAZWĘ SZLAKU ROWEROWEGO. Sieć międzygminnych szlaków rowerowych połączy wszystkie dziewięć gmin, wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”, tj. Bodzechów, Bałtów,Nabór na stanowisko pracy „Specjalista ds. wdrażania LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniuFilm promujący KOOWES

Mamy to!!! Film promujący dobre praktyki przy wsparciu Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obejrzyj koniecznie!!! http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/14850,ekonomia-spoleczna-laczy-ludzi  Nabór na stanowisko pracy „Specjalista ds. wdrażania LSR”

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniuArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.