DNI KULTURY SIENNA 2017

40 LAT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WSTĘP WOLNY 2.05. IMPREZA PLENEROWA Ośrodek sportowo- rekreacyjny ul. Szkolna w Siennie 16.00 Otwarcie imprezy, powitanie gości, wręczenie nagród w konkursie „40 lat minęło…” Przegląd kapel i zespołów weselnych- Akord, Calvados, Kapela u Maxa 2plus2. Występ solistek zajęć wokalnych GOK Pokazy sztuk cyrkowych Policyjne i strażackie pokazy sprzętu i taktyki Atrakcje dla dzieci: warsztaty kuglarskie, konkursy z nagrodami,Już wkrótce nowe nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r.  planowany jest nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie 1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD, Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD. Więcej szczegółów dotyczących naborów jużIX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

W dniach 7 – 9 kwietnia 2017 roku w Kielcach obyły się IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Targi są również doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jestPrzedstawiciele KOOWES–u uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 10.04.2017 r. Przedstawiciele Kielecko–Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Mikołajczyk, Magdalena Wójtowicz i Jarosław Kuba – uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Przedstawione zostały również działania, które planowane są, w ramach tego projektu, w najbliższym czasie. Spotkanie było również okazją do przyjęciaŚląski Związek Gmin i Powiatów

LGD „Krzemienny Krąg” gości dziś u siebie Śląski Związek Gmin i Powiatów. Przedstawiciele tamtejszych Lokalnych Grup Działania, wśród nich lokalni burmistrzowie i wójtowie, zostali zapoznani z aktywnością naszych działań na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prezes Stowarzyszenia, Jarosław Kuba, podzielił się z uczestnikami wiedzą na temat powstawania produktu turystycznego gminy Bałtów przy wsparciu społeczności lokalnej.Konsultacje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku ze zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), przedstawiamy zaktualizowany dokument. Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian (zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym). Uwagi należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info, wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów „Konsultacje społeczne –Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.