OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA”

Zespół KOOWES oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych z obszaru ekonomii społecznej. Szczegóły w poniższym linku: https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-naboru-na-szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu-swietokrzyska-ekonomia-spoleczna/Mikrogranty na ekonomizację – nabór uzupełniający

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.  Kto może ubiegać się o dofinansowanie ? Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów EkonomiiPosmakuj marki Krzemiennego Kręgu

„Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu” – pod takim tytułem, w ubiegłą sobotę 10 września , odbyło się spotkanie w Winnicy Skarpa Wiślana w Pawłowicach, gmina Solec nad Wisłą. To nietuzinkowe miejsce wraz z jego właścicielem Michałem Kawałkiem, gościło przedstawicieli samorządów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe i mieszkańców zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości opartej na zasobach regionu. Podczas spotkania można było zasmakować regionalnych smakołyków,BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027. ETAP DIAGNOSTYCZNY

LGD „Krzemienny Krąg” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebraneZakończenie wakacji!

Pierwszy dzwonek wybrzmiał już na szkolnych korytarzach, a uczniowie powoli wdrażają się w nowe obowiązki. Z myślą o wspólnym spędzeniu czasu ostatniego weekendu wakacji Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody przygotowali wyjątkowe atrakcje. 3 września teren Osiedla Ogrody zamienił się w plac zabaw dla całych rodzin. Ponad 40 organizacji i instytucji dołożyło wszelkich starań, by ten dzień był wyjątkowo aktywny! Stowarzyszenie od lat wspiera, motywuje i dodaje skrzydeł wielu organizacjom pozarządowymZapraszamy na piknik rodzinny!

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody zapraszają mieszkańców Ostrowca na organizowany dn. 3 września 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00 „Piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji” na Osiedlu Ogrody (kort tenisowy). Ponad 30 organizacji pozarządowych i instytucji połączy siły przygotowując to wydarzenie w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. . Celem wydarzenia jest promocja działających organizacji pozarządowych na terenie miasta Ostrowiec Św., które w jednymArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.