Przedsiębiorczość społeczna w Cieszynie

Uczestnicy wcześniejszych warsztatów animacyjnych mieli okazję odwiedzić Cieszyn. To miejsce, gdzie ekonomia społeczna ma bogate doświadczenie. Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” od początku mieli świadomość, że znalezienie pracy osobom bezrobotnym i bezdomnym jest podstawowym warunkiem przywrócenia im godnego życia. Założyli więc Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która uruchomiła i prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Tutaj osoby zagrożone wykluczeniem znalazły zatrudnienie w stolarni,Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się Walne Zebranie Członków. Spotkanie rozpoczął i poprowadził Prezes Stowarzyszenia – Pan Jarosław Kuba. Na początku stwierdzono prawomocność zebrania, gdyż z 62 członków w obradach uczestniczyło 39 osób. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Protokolantem zebrania została wybrana Pani Justyna Niedziela-Gawlik natomiast w skład komisji skrutacyjnej weszli: Pani Violetta Gajewska, Pan Józef Grabowski i Pan KonradGmina Masłów na warsztatach animacyjnych

Trwają kolejne, dwudniowe warsztaty animacyjne. Bałtowski Inkubator Przedsiębiorczości gości u siebie uczestników z gminy Masłów. To osoby zainteresowane tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, którym leży na sercu rozwój lokalnej społeczności. Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, poprowadził prezentację dotyczącą rozwoju gminy Bałtów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co udowodniło wszystkim zgromadzonym, jak wielki potencjał kryje się w każdej społeczności.Gmina Pyzdry gości w Bałtowie

Bałtów to gmina, która swym bogactwem atrakcji turystycznych ciągle zachęca do odwiedzin. Tym razem Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński oraz prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, witali u siebie samorządowców z Gminy Pyzdry, województwo wielkopolskie. Po stronie gości byli min. Burmistrz Pyzdr – Przemysław Dębski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Kłossowska. Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, prowadzonymOgłoszenie o naborze nr 1/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: Przedsięwzięcie 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lataOgłoszenie o naborze nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegoArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.