Posiedzenie Rady Programowej – PROTESTY Nabór 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ponowną ocenę wniosków, do których oceny wpłynęły protesty w ramach naboru wniosków nr 3/2017 DO POBRANIA: Protokół z posiedzenia Rady w terminie 07.03.2017 r. Lista członków Rady biorących udział w ponownej ocenie wniosków do których oceny złożone zostały protesty w ramach naboru wniosków nr 3/2017 Rejestr interesów członków RadyWarsztaty animacyjne w Bałtowie

W dniach 13-14 marca 2017 w Bałtowie odbyły się warsztaty animacyjne dla grup inicjatywnych z gmin Morawica i Chmielnik. Miejsce spotkania stało się dla uczestników niezwykle inspirujące, bowiem wiadomo, że Bałtów to zagłębie ekonomii społecznej. Warsztaty miały na celu rozbudzenie w grupie zainteresowania przedsiębiorczością społeczną, w tym między innymi tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych. Drugiego dnia wizyty zainteresowani mogli porozmawiać ze specjalistą biznesowym, który udzielił pomocy przyPortal Ogłoszeń ARiMR

Portal dla beneficjentów/wnioskodawców PROW 2014 – 2020   Począwszy od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl zostanie uruchomiony specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców zadań przewidzianych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłaniaZakończyliśmy I etap animacji

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie grupy sterującej Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, na którym podsumowano dotychczasowe działania animacyjne i wyznaczono nowe zadania do najbliższej realizacji. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Kielc, Pani Anna Górak.Wytyczamy rowerowe szlaki

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego rozpoczęto prace nad koncepcją utworzenia ścieżek rowerowych na terenie całej Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 9 gmin wchodzących w skład LGD „KK”. Uczestnicy zapoznali się z pomysłem na wyznaczenie, oznakowanie i przygotowanie miejsc pod szlak rowerowy. Na obszarze projektu zostanie wyróżnionych kilka miejsc przyjaznych rowerzystom, gdzie można dokonać np. drobnejWyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD w terminie 27.12.2016 r. – 13.01.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA:  Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017 Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nrArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.