Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD w terminie 27.12.2016 r. – 13.01.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA:  Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2017 Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nrWyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych w terminie 27.12.2016 r. – 13.01.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA: Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017 Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru 2/2017 Lista wnioskówWyniki oceny wniosków – Nabór nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia w terminie 27.12.2016 r. – 13.01.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA: Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2017 Lista wniosków spełniającychAnimacja otoczenia ekonomii społecznej

17 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tematyka spotkania dotyczyła opracowania strategii animacji, określono model jej monitoringu i ewaluacji. Jacek Gralczyk -animator Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy – przedstawił nowoczesne metody animacji i podejścia do podmiotów ekonomii społecznej. Ustalono również kalendarz najbliższych wydarzeń związanych z procesem animacyjnym, w tymBiuletyn KOOWES – „ESencja. Czas na ES”

Nowa publikacja LGD „Krzemienny Krąg” i Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na temat ekonomii społecznej. Biuletyn pogłębia i systematyzuje problematykę przedsiębiorczości społecznej czyli biznesu z ludzką twarzą. Jeżeli interesują Cię nie tylko kategorie czysto ekonomiczne, ale również skuteczne środki „przywracania” wykluczonych grup obywateli społeczeństwu, to w biuletynie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Życzymy miłej lektury! Link do wersji elektronicznej biuletynu: Biuletyn KOOWESSzkolimy kadrę z Ministerstwa

Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Bałtowie,  gościł przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w celu przeprowadzenia szkolenia podnoszącego kompetencje kadry obsługującej proces akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W dniu 7 lutego 2017 r. podczas otwartego panelu dyskusyjnego wszyscy uczestnicy tego spotkania zapoznali się z działalnością ostrowieckich podmiotów reintegracyjnych:  Warsztatu Terapii ZajęciowejCykl spotkań informacyjno-diagnozujących za nami

W ostatnich dniach odbył się cykl spotkań informacyjno-diagnozujących, w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, które miały na celu przybliżenie ich uczestnikom, czym jest ekonomia społeczna. Mentorzy rozwoju lokalnego uświadomili licznie zebranym, że ekonomia społeczna to nie tylko świetna metoda integracji społecznej, ale także narzędzie, które może wspierać takie obszary zadań samorządów lokalnych jak pomoc społeczna, animacja i edukacja kulturowa, edukacja nieformalna,Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.