kk

Ogłoszenia o naborach wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą ogłasza nabory wniosków: nr 1/2017, nr 2/2017, nr 3/2017
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
Przedsięwzięcie 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
Przedsięwzięcie 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia

 

Zaproszenie na spotkania animacyjne w Ostrowcu Św. i Starachowicach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, w ramach konsorcjum prowadzącego Kielecko–Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, zaprasza serdecznie na spotkania informacyjno-diagnozujące, które odbędą się w dniach: – 30 stycznia 2017 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Starachowice, sala „Olimpia”, ul. Radomska 45. – 1 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sandomierska 26 A, sala konferencyjna 123 (I piętro). Spotkanie zakończy„Krzemienny Krąg” z wizytą w Cieszynie

Za nami trzydniowy wyjazd studyjny do Cieszyna w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” organizowany przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach wizyty odwiedziliśmy m.in. Stowarzyszenie „Wilamowianie”, gdzie mieliśmy wykład dotyczący kultury i języka wilamowskiego oraz krótkie warsztaty z języka wilamowskiego.  Następnie przejechaliśmy do Cieszyna, gdzie przez najbliższe dwa dni gościliśmy w Fundacji RozwojuOgłoszenie o naborze nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, 
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.3 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów WiejskichOgłoszenie o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego FunduszuOgłoszenie o naborze nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EuropejskiegoNumer identyfikacyjny ARiMR dla beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy przyszłych Beneficjentów, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o przyznanie pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1872 z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana podmiotowi beneficjentowi, który spełniaArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.