Ogłoszenie na nabór fiszek

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.  WypełnionąŚwiąteczna zbiórki żywności

17 grudnia 2022 roku już po raz trzeci odbyła się Świąteczna zbiórka żywności organizowana przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. Miejscem zbiórki były ostrowieckie sklepy Top Market. Dziękujemy Pani Katarzynie Lichocie, że po raz kolejny włączyła się w naszą akcję, udostępniając sklepy pod obszar zbiórki. Przede wszystkim jednak dziękujemy naszym Wolontariuszom o Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. To uczniowie i ich opiekunowie ze szkół średnich: NiepubliczneW blasku choinki

Tradycji stało się zadość! Już po raz czwarty choinka na osiedlu Ogrody zamigotała mnóstwem światełek. Jej widok zapiera dech w piersiach. Lecz nie to tego dnia było najważniejsze… Każda ozdoba na niej była darem z serca, darem od mieszkańców naszego pięknego miasta. I tak 15 grudnia wydarzenie „Magia wieczoru wigilijnego” połączyło ludzi dobrej woli. Radości, śpiewu i wzajemnej serdeczności nie było końca. A to wszystko za sprawą osób,Gwiazdka ma moc pomagania

W miniony weekend tj. w dniach 10-11.12.2022 r. odbyły się kolejne wydarzenia w ramach tegorocznej „Gwiazdki Moc”, która w tym roku wspiera przebudowę Centrum Społecznościowego „Wymiennikownia” na os. Ogrody tak, by zlikwidować bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. W sobotę w ostrowieckim Browarze Kultury  miał miejsce kiermasz świąteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Radio Ostrowiec, miasto Ostrowiec Świętokrzyski, organizacje pozarządowe,  Koła Gospodyń Wiejskich i grupy nieformalne. W niedzielę zaśMagia Wieczoru Wigilijnego

Już po raz czwarty Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” organizuje wydarzenie „Magia Wieczoru Wigilijnego”, podczas którego mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego będą mogli włączyć się w ubieranie żywej choinki. 15 grudnia w godzinach 14.00-17.00 zapraszamy na plac obok Restauracji Primo i sklepu Top Market na osiedlu Ogrody. Tego dnia wspólnie poczujemy magię zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.  Informacja o wyniku postępowania NR 2/Krzemienny Krąg/2O22/BK

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usług doradztwa specjalistycznego marketingowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zapytanie ofertowe nr 2/Krzemienny Krąg/2022/BK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135067?sekcja=oferty RozstrzygnięcieArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH REALIZACJA ZADANIA W DZIEDZINIE: INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
- EDUKACJA EKOLOGICZNA
o wartości 18 260,00 zł
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości: 13 132,00 zł.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.