Własna firma z POWERem – Lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” wraz z partnerem Fundacją Możesz Więcej 11 kwietnia 2022 r. rozpoczyna nabór uczestników do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem”. Lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej Druga lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej _2 Wszystkie niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty

 

Konkurs plastyczny „Pszczoły – nasze życie” 2 edycja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w 2 edycji konkursu plastycznego „Pszczoły – nasze życie”. Do wygrania wspaniałe nagrody!!! Celem konkursu jest: Rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską. Popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji. Kreowanie postaw odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi. Kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniemSpotkanie konsultacyjno-szkoleniowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 2/2022 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”, serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskaniaOgłoszenie o Naborze Nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego„Książka jak witamina” cz.1

Za nami inauguracyjne spotkanie w ramach projektu „Książka jak witamina”, w którym wspólnie Biblioteka WSBiP, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Ostrowcu oraz Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” zachęcają do obcowania z książką Projekt przewiduje comiesięczne spotkania w każdą ostatnią środę miesiąca. Kolejne planowane jest wstępnie na 25 maja. Będzie coś dla ducha i dla ciała. Każde ze spotkań będzie miało inny motyw przewodni: 1. Kwiecień: Radość pisania – RadośćAkademia Kompetencji Społecznych znów szkoliła swoich Liderów

W dniach 21-22 kwietnia 2022 roku Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” po raz kolejny gościło uczestników Akademii Kompetencji Społecznych, która wyłania swoich społecznych liderów. Udział w warsztatach to nie tylko zastrzyk wiedzy, którą przekazują wykwalifikowani trenerzy ale również możliwość zbudowania trwałych więzi i relacji, które mogą zaowocować w przyszłości udziałem w coraz to nowszych projektach. Drugiego dnia szkolenia uczestnicy wraz z pracownikami Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”Zabawa jako proces dydaktyczny

Innowacyjne zdobywanie wiedzy przynosi młodym ludziom wiele satysfakcji, stąd ważne jest organizowanie szerokiego pola do doświadczeń i eksperymentów. Czasem wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, abyśmy zdobywali nową wiedzę i pogłębiali zainteresowania. Stąd pomysł, by nasi wolontariusze pod okiem wspaniałego animatora Wacława Idziaka poznali proces odkrywania własnych zasobów podczas zabawy. Jak się bawili? Zobaczcie samiArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.