Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych. Ogłoszenie Formularz zgłoszenia Oświadczenia Wykaz załączników do operacji własnejAkcja Społecznościowa w Bałtowie

1 lutego w Klubie „Bałtek”, grupa uczestników Akademii Kompetencji Społecznych, zorganizowała społeczno – sąsiedzkiego grilla, połączonego z animacjami, grami i zabawami. Akcja ta jest wynikiem działań projektu pt. „Aktywna Integracja = Lepsza Przyszłość”. 8 uczestników, mieszkańców Gminy Bałtów od 21 stycznia uczestniczy w Warsztatach Kompetencji Społecznych, których głównym celem jest podniesienie kompetencji, poznanie mocnych stron w odniesieniu do rynku pracy, wskazanie ścieżki rozwoju zawodowegoDziałamy!

W styczniu w ramach projektu „Aktywna integracja – lepsza przyszłość” rozpoczął się cykl warsztatów Akademia Kompetencji Społecznych. Wydobywamy potencjały i zasoby uczestników pracując w grupie, rozwijając umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i asertywności. Celem warsztatów, oprócz rozwoju kompetencji miękkich, jest też poznanie osób mieszkających w tej samej gminie i poszerzenie swoich sieci społecznych. Zadaniem każdej grupy jest także zorganizowanie Akcji społecznościowej w swoim środowisku. Uczestnicy mogą nie tylko sprawdzić sięRozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na 1) wykonywanie zadań eksperta, 2) wykonywanie zadań opiekuna grup

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Krzemienny Krąg/2020/AI Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa: 1) wykonywanie zadań eksperta, 2) wykonywanie zadań opiekuna grup w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 60 osób w celu realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaRozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi

Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia oraz transportu w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 68 osób (17 osób w ramach każdej z 4 wizyt). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Krzemienny Krąg/2020/AI – ROZEZNANIE RYNKU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 
27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym,
 zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa 
polegająca na zorganizowaniu noclegu, wyżywieniaMagia Wieczoru Wigilijnego

Dla dorosłych wieczór wigilijny to wspomnienia sięgające dzieciństwa i młodości. Dla dzieci Wigilia to najpiękniejszy, najradośniejszy wieczór w roku. Jest choinka, są prezenty, płoną światełka, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, a po tradycyjnych smakołykach śpiewamy kolędy. W duchu świąt Bożego Narodzenia Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt”, Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Rada Osiedla Ogrody oraz Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wspólnymi siłamiArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.