Dofinansowanie z FIO

Miło nam poinformować, iż wniosek o pięknej nazwie „Korzenie i skrzydła”, złożony przez Krzemienny Krąg, zostanie dofinansowany kwotą 60 220,00 zł Projekt zostanie zrealizowany w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert. Dziękujemy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoQuestingowa wizyta studyjna

Dzięki współpracy z Fundacją Questingu w dniu 16.06.2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” gościło questingową wizytę studyjną z województwa pomorskiego (Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż i Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka) Uczestnicy wizyty poznali dobre praktyki z zakresu Questingu w Bałtowie oraz Ostrowcu Świętokrzyskim  

Koordynatorzy i organizacje Korpusu Solidarności

Działania Korpusu Solidarności są zróżnicowane i skierowane do różnych grup odbiorców. Organizacje i reprezentujący je koordynatorzy wolontariatu, którzy współpracują z ochotnikami lub zamierzają współpracę taką rozpocząć. Planują poszerzać swoje kompetencje dotyczące organizacji wolontariatu i zarządzania ludźmi, otwarci są na wymianę doświadczeń, usprawnianie własnej pracy. Otoczenie wolontariatu to otaczające nas środowisko, opinia publiczna, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wolontariacie długoterminowym, ale w wyniku prowadzonych przez Korpus działań np. promocyjnych, wizerunkowych,Informacja dot. operacji własnej nr 1/OW/2021/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 10.06.2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11

Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.