Własna firma z POWERem – Wstępne oceny biznesplanów, nabór wniosków na wsparcie pomostowe

  W związku z zakończeniem pracy Komisji Oceny Biznesplanów publikujemy Wstępna Listę Rankingową Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania  wraz z liczą uzyskanych punktów z podziałem na płeć. Jednocześnie informujemy, że każdemu Uczestnikowi, który uzyskał negatywną ocenę  przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołania można składać w formie pisemnej  od 28.06.2022 do  01.07.2022 w Biurze Partnera Projektu w godz. 8.00-16.00. Lista

 

Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków dla: – podmiotówSerdecznie zapraszamy!!!

Kolejne fantastyczne wydarzenie przed nami! Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników pszczół, miodu i wszystkich produktów pszczelich na XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły. Szczegóły i program wydarzenia podamy w najbliższym czasie.Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.6 Pszczoły – edukacja gospodarka w służbie ochrony dzikich pszczół. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszeniaInformacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.6 Lokalne Centra Wolontariatu. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załączników do operacjiInformacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Krzemienny Krąg” artystycznie. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załącznikówInformacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 „Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia”. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3.Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.