kk

Informacja o dofinansowaniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Szczegółowe informacje

14524352_293107854409656_4220239848323833469_o

„Krzemienny Krąg” pożegnał lato…

30.09.2016 r. członkowie i przyjaciele LGD „Krzemienny Krąg” wspólnie pożegnali lato. Dzięki uprzejmości właściciela dworku w Rudzie Kościelnej – Pana Leszka Młodożeńca oraz zaangażowaniu Lipskiego Forum Kobiet odbyła się impreza, która na długo zapadnie w naszej pamięci. Zebranych gości przywitał prezes LGD „Krzemienny Krąg” – Pan Jarosław Kuba, który życzył wszystkim udanej zabawy i integracji. Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w wesołej sportowej rywalizacji, którą

100_0637

Posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin i miast należących do „Krzemiennego Kręgu” oraz posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia. Na w/w spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące planowanych na najbliższy okres działań w związku z realizacją  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane przez Społeczność (LSR) oraz bieżące funkcjonowanie.

pozegnanie-lata

„Pożegnanie lata”

Stowarzyszenie „Lipskie Forum Kobiet” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zapraszają na spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata”.

Numer identyfikacyjny producenta

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym biurze ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.