Walne zebranie – zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
serdecznie zaprasza na Walne Zebranie,
które odbędzie się dnia 27.04.2020 r. o godz. 12.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”
(Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”). Porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Zatwierdzenie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie sprawozdania merytorycznegoThe Good Deeds Day w Ostrowcu Św.

„Taki mały, potrzebny gest, za często o nich zapominamy”- usłyszeliśmy dziś od Pani, która wylosowała u nas dobry uczynek W ten piękny, chociaż trochę wietrzny dzień, miło było spędzić wśród ostrowczan, którzy z przyjemnością odbierali od nas karteczki. Dobre uczynki rozeszły się jak świeże bułeczki Cieszymy się z udanej inicjatywy naszych wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy – Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie zakręceni” ! To świadectwo, że w tym naszym zabieganym świecieXXI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Idea konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności. Od 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej polskiej rokrocznie obejmuje swoim patronatemPrace nad wolontariatem lokalnym

Koordynatorki Lokalnego Centrum Wolontariatu z Kunowa odwiedziły siedzibę Krzemiennego Kręgu. Trwają prace nad przygotowaniem grupy wolontariuszy. Najważniejsze, że chęci i pomysłów nie brakujeWspółpraca w ramach KOOWES

Uczymy się wspólnie i od najlepszych. Dzisiaj przedstawiciele Centrum Usług Społecznych ze Starachowic w Krzemiennym Kręgu. Współpraca popłaca. Gratulacje dla Prezydenta Starachowic Marka Materka za odważne i innowacyjne rozwiązania i super ekipę.  Ruszył pierwszy otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej organizowany przez ROPS UMWŚ

Informujemy, że ROPS UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.