Udana Inauguracja Questu

Quest „Co w zamkach straszy, czyli Polska w Miniaturze z kompanem w kapturze” powstał w ramach Questingowego Projektu Współpracy realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Krzemienny Krąg, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Kanał Elbląski” we współpracy z Fundacją Questingu. Fascynująca i bogata w przygody Inauguracja Questu miała miejsce 5 lipca. „Co w zamkach straszy, czyli Polska w Miniaturze z kompanem w kapturze”

Moc zamknięta w ziołach

Osobiste spotkania z roślinami, poznawanie ich niczym najbliższych przyjaciół. Budowanie z nimi więzi. Sporządzanie ziołowych remediów – win, octów, maceratów. Dziś „Babki z krzemienia” odkryły wielką radość płynącą z pracy z roślinami. Dziękujemy Agacie Cieślik za poprowadzenie warsztatów„Babki z krzemienia” wracają z warsztatami

Projekt „Babki z krzemienia” realizowany przez Fundację Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt”, dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, po dłuższej przerwie ruszył do działania. Warsztaty pozwoliły uczestniczkom nie tylko podnieść swoje umiejętności kulinarne, ale przede wszystkim znów spotkać się po dłuższej przerwie. A tego nam wszystkim bardzo brakowało Dziękujemy kucharzowi za nowe i inspirujące przepisyWalne zebranie

25.06.2020 r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 oraz plany na dalszy rozwój. A będzie się działo!!!Nabór na stanowisko Kluczowy Doradca Ogólny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Kluczowy Doradca Ogólny w ramach działania Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej   Kompetencje: – posiada co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia PES w tym PS; – potrafi rozpoznać potrzeby i oczekiwania klienta, w oparciu o nie przygotować proces indywidualnego prowadzenia wsparcia oraz przeprowadzić ocenę tego procesu; – umiejętność samodzielnegoArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.