100_0637

Posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg” odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin i miast należących do „Krzemiennego Kręgu’ oraz posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia. Na w/w spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące planowanych na najbliższy okres działań w związku z realizacją  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane przez Społeczność (LSR) oraz bieżące funkcjonowanie.

pozegnanie-lata

„Pożegnanie lata”

Stowarzyszenie „Lipskie Forum Kobiet” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zapraszają na spotkanie integracyjne „Pożegnanie lata”.

Numer identyfikacyjny producenta

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został już nadany) należy składać w powiatowym biurze ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie

W dniu 25 sierpnia 2016 r. zostało podpisane rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.