Questingowy Projekt Współpracy w obiektywie!!!

Zapraszamy do korzystania z questów, które powstały na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramah\ch „Questingowego Projektu Współpracy” finansowanego w ramach PROW 2014-2020 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrań z tras poszczególnych questów: Nagrania wykonane w ramach projektu zrealizowanego przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, dofinansowanego z PROW 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Tytuł operacji: „Promocja operacji zrealizowanych w ramachKOOWES – usługi księgowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (90%), a w drugim 300 zł miesięcznie (80%). Nabór trwa do 14 grudnia 2020 r. do godziny 16.00.KOOWES – WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW DO 14 GRUDNIA 2020 R. ORAZ AKTUALIZACJA REGULAMINU NABORU I ZAŁĄCZNIKÓW W związku z uzyskaniem przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na uznanie za kwalifikowalny podatku od towarów i usług VAT w ramach naboru mikrograntów publikujemy zaktualizowane wersje  dokumentów  dotyczących tego naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw został wydłużony do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.Publikacja „Kreator Przedsiębiorczości”

W związku z zakończeniem realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” poniżej prezentujemy publikację przedstawiającą zrealizowane zadania oraz  podsumowanie osiągniętych rezultatów projektu.   Publikacja Kreator PrzedsiębiorczościOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE INICJATYW W RAMACH KONKURSU „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”   w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  Numer naboru: 1/2020   Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji.   Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.   Kto może ubiegaćOgólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery  19 -25.10.2020.   DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo” Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Partnerzy:    Niepubliczne Technikum im. T. Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespoł Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespoł Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Szkoła Branżowa I stopnia Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w OstrowcuArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.