Podsumowanie 2021 roku

Wczoraj dzień był wyjątkowy, ponieważ siedziba Krzemiennego Kręgu zamieniła się w Centrum Zarządzania Strategicznego na rok bieżący i siedmioletni okres który przed nami. A to dlatego, że włodarze samorządów powiatowych i gminnych wspólnie i zgodnie, w atmosferze zaufania a przede wszystkim dostrzegając potrzeby mieszkańców, rozpoczęli prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krzemiennego Kręgu na lata 2021-2027. Nie obyło się również bez podsumowania współpracy za rok poprzedni i serdecznych podziękowań połączonych z życzeniami



Zapytanie ofertowe 1/Krzemienny Krąg/2022/BK

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) kwalifikowanych do wsparcia przez Zamawiającego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie



Koordynatorzy Korpusu Solidarności

Nieodłączną cechą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” od początku jego istnienia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane przedsięwzięcia w formie wolontariatu. Program Korpus Solidarności sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwia realizację kompleksowego projektu wdrażającego wolontariat długoterminowy, mającego na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. – Koordynatorzy wolontariatu



Posumowanie projektu „Korzenie i skrzydła”

Specjaliści podkreślają, że działania wolontariackie to nie tylko akt filantropii wobec potrzebujących czy troski o wspólne dobro, ale też forma życia wynikająca z wrażliwości człowieka, to realizacja siebie poprzez ofiarowanie daru z siebie. Dawanie jest szczególną formą bycia w pełni człowiekiem. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wyszło naprzeciw temu założeniu, tworząc z partnerami Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krok za tym stowarzyszenie pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności z programu NoweFIO



Sąsiedzka gwiazdka

15 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” po raz trzeci zebrało na osiedlu Ogrody ludzi o dobrych sercach. Udekorowana przez mieszkańców Ostrowca Św. choinka rozświetliła się ponownie blaskiem świateł i naszych uśmiechów. O inaugurację wydarzenia zadbali jego organizatorzy: Magdalena Wójtowicz w zastępstwie prezesa Krzemiennego Kręgu Jarosława Kuby, Marta Ćwik vice prezes Stowarzyszenia „Razem dla Piątki”, Hanna Wasik z Rady Osiedla Ogrody, Paweł Kaczmarczyk



Szkolimy się

Jak zdobyć klienta w Internecie? Które kanały komunikacji wybrać? Czy plan marketingowy NGO’sa różni się od innych? Jak skutecznie korzystać z mediów społecznościowych i czy wszystkie są nam potrzebne? Na te i wiele innych pytań odpowiadał dziś @Bartosz Paczyński z Content Hero – Agencja Marketingowa podczas warsztatów dla organizacji pozarządowych. To kolejny etap programu inkubacji w KPT przygotowanej po to by pomóc im rozwinąć pomysły na społeczne innowacje.



Archiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.